Heeft u een vraag?

Bel: 088 - 209 2513

Flanderijn Trainingen is maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.


MindSonar

U kunt gebruik maken van de MindSonar als ondersteunend instrument bij de trainingen en bij coaching.

Deze test geeft u inzicht in hoe iemand denkt in bepaalde situaties. De test wordt voorafgaand en/of na afloop van een training afgenomen op een computer. Hierdoor wordt het effect van een training meetbaar en zichtbaar.

Hoe kan Flanderijn Trainingen een klant beter van dienst zijn met MindSonar?

• Voor een groep of afdeling kan een normprofiel worden opgesteld
• Het effect van een training kan meetbaar en zichtbaar worden gemaakt
• De inhoud van een training kan beter worden afgestemd op de deelnemers
• De resultaten van coaching kunnen zichtbaar worden gemaakt
• MindSonar geeft verder inzicht in leerbehoeften en concretiseert leerdoelen

Welke denkstijlen worden gemeten?

• proactief vs, reactief
• naar toe vs. weg van
• interne referentie vs. externe referentie
• opties vs. procedures
• voldoet wel vs. voldoet niet
• controle binnen zelf vs. controle buiten zelf
• handhaving vs. ontwikkeling vs. verandering
• globaal vs. specifiek
• mensen vs. activiteiten vs. informatie
• concept vs. structuur vs. gebruik
• samen vs. nabijheid vs. alleen
• verleden vs. heden vs. toekomst
• visueel vs. auditief vs. kinesthetisch

Enkele voorbeelden:
De denkstijl "naar toe versus weg van". Iemand met de denkstijl "naar toe" is gericht op het bereiken van doelen. Hij wordt gemotiveerd door de wens iets tot stand te brengen. Prioriteiten stellen en doelgerichtheid zijn kernwoorden. Iemand met de denkstijl "weg van" wordt gemotiveerd door het vermijden of voorkomen van dingen. Zo iemand is goed in het oplossen van problemen en heeft aandacht voor hindernissen. In de incassowereld (context) zullen succesvolle incasseerders meer "naar toe" zijn dan "weg van". Zij zullen doelgericht moeten handelen en niet teveel gericht zijn op de problemen die er zijn. De oplossing van problemen in dit kader zijn immers de verantwoordelijkheid van de debiteur.

Meer over MindSonar: www.iepdoc.nl. MindSonar ® is een wettig gedeponeerd handelsmerk, gebruikt met toestemming van Metaprofiel b.v. te Nijmegen.